Khali Vapors eJuice Sample Pack

Khali Vapors eJuice Logo

DESCRIPTION: Khali Vapors eJuice Sample Pack

Khali Vapors Sample Pack.

Available in 15ml.

Limit one per store.